הנחיות לפטור מהיתר

תושבים יקרים,
מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, השינויים המרכזיים בחוק הם:

  • הגדלת הסמכויות לוועדות המקומיות
  • הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
  • פטור מהיתר ו/או תכנית
  • רישוי מקוון ומכוני בקרה

מידע לגבי תיקון 101 שער המידע לרישוי ובניה

פטור מהיתר בניה

במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה, תקנות אלו יחולו החל מ - 1 אוגוסט 2014.
חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל -

  • חוק התכנון והבניה
  • תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
  • הנחיות מרחביות שיינתנו ע"י הוועדה המקומית
  • חובת הגשת דיווח ותצהירים לוועדה המקומית

לנוחיותכם, מצ"ב קישור להנחיות מרחביות בנושא העבודות והמבנים הכלולים בפטור מהיתר.
מצ"ב קישור לפרסום בתקנון התכנון והבניה.
הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים.