טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
235.8561
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרת בניה 1 לא ידוע טון 0.00 0.00
אגרת בניה אגרת בניה 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרת בניה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרת בניה 1.00.080 אגרת מינימום בקשה 308.98 308.98
אגרת בניה אגרת בניה 1.00.102 שימוש חורג בקרקע או בבניין קיים עד 2000 מ"ר מ"ר 33.44 33.44
אגרת בניה אגרת בניה 1.00.103 שימוש חורג בקרקע או בבניין קיים מעל 2000 מ"ר מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרת בניה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 33.37 33.37
אגרת בניה אגרת בניה 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ"ר מ"ר 33.47 33.47
אגרת בניה אגרת בניה 1.00.130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרת בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.15 1.15
אגרת בניה אגרת בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.15 1.15
אגרת בניה אגרת בניה 1.00.211 חממות ובתי רשת (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.57 0.57
אגרת בניה אגרת בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרת בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.71 3.71
אגרת בניה אגרת בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרת בניה 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרת בניה 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית עד 1000 מ"ר מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרת בניה 1.00.412 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית לכל מ"ר נוסף מעל 10,000 מ"ר מ"ר 0.10 0.10
אגרת בניה אגרת בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרת בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרת בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרת בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרת בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרת בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר בקשה 308.98 308.98
אגרת בניה אגרת בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת בקשה 61.80 61.80
אגרת בניה אגרת בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה בקשה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרת בניה 1.00.910 קיזוז בקשה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרת בניה 1.95 הפרשי הצמדה טון 0.00 0.00
אגרת בניה אגרת בניה 1.96 קיזוז / החזר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרת בניה 10 הפרשי ריבית/הצמדה ע"פ מח' גביה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרת בניה 9 לא ידוע טון 0.00 0.00
אגרות שונות אגרת מידע 2.1 אגרת מידע לחלקה חלקה 198.00 198.00
אגרות שונות אגרת מידע 2.2 אגרת מידע לחלקות ברצף, ל-2 החלקות הראשונות חלקה 317.00 317.00
אגרות שונות אגרת מידע 2.2.1 אגרת מידע לחלקות ברצף, לכל חלקה נוספת (מעל לשתיים חלקה 99.00 99.00
היטלי פיתוח אגרת בניה 1.91.2 ביקרת מים וביוב יח"ד 36.27 59.90
היטלי פיתוח אגרת בניה 1.91.3 עבור טופס חיבור חשמל יח"ד 24.65 40.71
היטלי פיתוח היטל ביוב 3.0 === היטל ביוב ==== מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 3.1 ביוב,לפי שטח המגרש (מאסף) מ"ר 1.10 1.76
היטלי פיתוח היטל ביוב 3.1.1 ביוב ציבורי לפי שטח המגרש מ"ר 1.40 2.24
היטלי פיתוח היטל ביוב 3.1.2 מיתקנים מיוחדים לכל מ"ר קרקע מ"ר 1.50 2.40
היטלי פיתוח היטל ביוב 3.1.3 מיתקני טיפול בביוב,לכל מ"ר קרקע מ"ר 9.60 15.34
היטלי פיתוח היטל ביוב 3.1.4 ביוב ,לפי שטח המגר(מאסף) מ"ר 6.11 9.41
היטלי פיתוח היטל ביוב 3.2 ביוב,לפי שטח הבנין (מאסף) מ"ר 6.35 10.14
היטלי פיתוח היטל ביוב 3.2.1 ביוב ציבורי לפי שטח הבנין מ"ר 8.00 12.78
היטלי פיתוח היטל ביוב 3.2.2 מיתקנים מיוחדים לכל מ"ר בניה מ"ר 8.50 13.58
היטלי פיתוח היטל ביוב 3.2.3 מיתקני טיפול בביוב, לכל מ"ר בניה מ"ר 28.85 46.09
היטלי פיתוח היטל ביוב 3.2.4 ביוב ,לפי שטח בנין( מאסף) מ"ר 11.37 17.52
היטלי פיתוח זכויות מים 3.3 אג"ד - תשלומים עבור זכויות מים (400 מ"ק) מ"ק 2.77 4.72
היטלי פיתוח זכויות מים 3.4 מסחר - תשלומים עבור זכויות מים, 400 מ"ק לחנות מ"ק 2.77 4.72
היטלי פיתוח זכויות מים 3.5 תעשיה - תשלומים עבור זכויות מים, 400 מ"ק לדונם מ"ק 2.77 4.72
היטלי פיתוח זכויות מים 3.6 מלונאות - תשלומים עבור זכויות מים, 250 מ"ק לחדר מ"ק 2.77 4.72
היטלי פיתוח אגרת מים 3.7 חיבור רשת פרטית לכל יח"ד,עסק ומשרד יח' 352.27 596.48
היטלי פיתוח אגרת מים 3.8 חיבור רשת פרטית לכל יח' מלאכה או תעשיה יח' 476.93 807.56
היטלי פיתוח אגרת מים 3.9 הנחת צינורות לפי שטח המגרש עד חצי דונם יח' 2,794.07 3,107.07
היטלי פיתוח אגרת מים 4.0 הנחת צינורות לפי שטח מגרש מעל חצי דונם מ"ר 5.62 6.25
היטלי פיתוח אגרת מים 4.1 הנחת צינורות לפי שטח בנין מגורים,עסקים ומסחר מ"ר 5.82 9.85
היטלי פיתוח אגרת מים 4.2 הנחת צינורות לפי שטח בנין לתעשיה מ"ק 4.00 6.77
היטלי פיתוח פינוי פסולת 6.0 אגרת פינוי פסולת בניין טון 20.73 23.05
היטלי פיתוח תיק הנדסה 6.01 תיק וורוד יח' 6.24 7.79
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.10 היטל השבחה מחסן-גבים שומה 1,220.00 1,999.36
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.11 היטל השבחה תוספת-גבים שומה 4,500.00 7,374.68
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.12 היטל השבחה מחסן-מעוף שומה 1,042.00 1,707.65
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.13 היטל השבחה תוספת-מעוף שומה 4,100.00 6,719.15
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.15 היטל השבחה תוספת בניה קשה מעוף יח' 1,625.00 2,438.17
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.16 היטל השבחה יח' 0.00 0.00
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.17 היטל השבחה-מחסן נחל פלג יח' 634.00 878.59
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.18 היטל השבחה-עמ' מוטורולה יח' 810.00 1,134.90
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.19 היטל השבחה-תעש' זעירה ק"ק יח' 770.00 2,835.12
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.20 היטל השבחה-תעש' זעירה ק"א יח' 430.00 1,583.25
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.30 שכר טירחה שמאי מקרקעין שומה 0.00 0.00
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.31 כופר חניה - לכל מקום חניה יח' 2,529.00 3,199.56
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.40 היטל השבחה - חניות רותם שקד מ"ר 30.00 37.69
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.49 היטל השבחה-תעשיה 24/מק/2032,איזור 7,8,9 עד 1 דונם י"ח 4,415.00 5,655.64
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.50 היטל השבחה - תעשיה 24/מק/2032 גוש 7,8,9 עד 2.0 דו י"ח 8,830.00 11,311.29
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.51 היטל השבחה -תעשיה איזור 7,8,9 כל ד' מ2.0-5.0 דונם י"ח 3,370.00 4,316.99
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.53 היטל השבחה-תעשיה כל המגרשים 24/מק/2032 עד 1 דונם יח"ד 3,660.00 4,688.48
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.54 היטל השבחה-תעשיה כל המגרשים 24/מק/2032 עד 2.0 דונ י"ח 7,320.00 9,376.97
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.55 היטל השבחה-תעשיה כל המגרשים, כל ד' 2.0-5.0 דונם י"ח 2,900.00 3,714.92
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.56 היטל השבחה-תעשיה איזור 19 24/מק/2034, עד 1 דונם י"ח 8,365.00 10,715.62
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.57 היטל השבחה-תעשיה איזור 19, 24/מק/2032 ,עד 2.0 דונ י"ח 16,730.00 21,431.24
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.58 היטל השבחה-תעשיה איזור 19, כל ד' מ2.0-5.0 דונם י"ח 5,340.00 6,840.57
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.59 היטל השבחה- גבים קב' 1 יח' 820.00 1,076.84
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.6 היטל השבחה- גבים קב' 2 יח' 890.00 1,168.77
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.7 היטל השבחה רח' נחל מג' 2B-30B יח' 4,206.00 4,815.91
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.71 היטל השבחה רח' נחל מג' 1A,2A יח' 796.00 911.43
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.72 היטל השבחה רח' נחל מג' 1B יח' 847.00 969.82
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.73 היטל השבחה רח' פלג מג' 181B-214B יח' 4,090.00 4,683.09
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.74 היטל השבחה רח' פלג מג' 181A יח' 681.00 779.75
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.75 היטל השבחה אנטנה סלולאר' - מוסכמת יח' 50,000.00 63,427.86
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.76 היטל השבחה תכנית 150/03/24, מעוף 1,875.50 2,085.60
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.77 היטל השבחה - הקלה באחוזי בניה, קומת קרקע ,רותם שקד,הרדוף,חצבים 252.00 264.07
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.78 היטל השבחה - הקלה באחוזי בניה, קומה א' ,רותם שקד,הרדוף,חצבים 250.00 261.97
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.80 הקלות 0.00 0.00
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.81 כופר חניה מ"ר 9,086.00 9,521.19
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.82 מימוש סופי 0.00 0.00
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.83 תמ"א 18 0.00 0.00
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.84 היטל לתוכנית חדשה 0.00 0.00
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.85 היטל השבחה לתכנית 0.00 0.00
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.86 תמ"א 36 א' 0.00 0.00
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.87 הקלות באחוזי בניה- ק"ק חצבים, הרדוף,רותם,שקד 252.00 264.07
היטלי השבחה היטלי השבחה 5.88 הקלות באחוזי בניה- ק"א חצבים, הרדוף,רותם,שקד 250.00 261.97