עדכונים

 • הודעה לעורכי בקשות ומבקשי היתרי בנייה - שינוי נוהל קליטת בקשות

  במסגרת ההערכות לעבודה על פי תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, החל מתאריך 6.3.16 הגשת בקשות להיתר תתבצע באופן מקוון בלבד, במערכת רישוי זמין. לא תתאפשר קבלת בקשות להיתר באופן ידני.

  הבקשות להיתר תוגשנה בצורה מקוונת בלבד כאשר בשלב הראשון תוגש בקשה לתיק מידע ובשלב השני בקשה להיתר.
  ציבור המתכננים ומבקשי ההיתר מתבקשים לסיים את הליך הרישוי של הבקשות הנמצאות בטיפול הוועדה בהקדם.
  בכל שאלה ניתן לפנות למחלקת ההנדסה בשעות קבלת קהל, ובטלפון 08-9951616.

  מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים.

מידע כללי

תמונת נוףתמונת נוף

חדשות

 • תושבים יקרים,

  בשל המצב בעקבות נגיף הקורונה, לא תתקיים קבלת קהל במשרדי ההנדסה.

  ניתן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובות המפורטות מטה.

  מענה טלפוני ממשיך בים א-ה בין השעות 16:30-08:00.

 • ברוכים הבאים לאתר החדש של הוועדה לתכנון ובניה ערד

  האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או העירייה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.