עדכונים

 • הודעה לעורכי בקשות ומבקשי היתרי בנייה

  שינוי נוהל קליטת בקשות

  במסגרת ההערכות לעבודה על פי תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, החל מתאריך 6.3.16 הגשת בקשות להיתר תתבצע באופן מקוון בלבד, במערכת רישוי זמין. לא תתאפשר קבלת בקשות להיתר באופן ידני.

  הבקשות להיתר תוגשנה בצורה מקוונת בלבד כאשר בשלב הראשון תוגש בקשה לתיק מידע ובשלב השני בקשה להיתר.
  ציבור המתכננים ומבקשי ההיתר מתבקשים לסיים את הליך הרישוי של הבקשות הנמצאות בטיפול הוועדה בהקדם.
  בכל שאלה ניתן לפנות למחלקת ההנדסה בשעות קבלת קהל, ובטלפון 08-9951616.

  מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים.

מידע כללי

תמונת נוףתמונת נוף

חדשות

 • הודעה לעורכי בקשות להיתרי בנייה – כניסת מכוני בקרה כחובה

  לקהל עורכי בקשות להיתר שלום רב,

  בהתאם להחלטת הוועדה המקומית בישיבתה מיום ה- 26/04/2022 (מספר ישיבה 2022207) יש לערוך את חישוב השטחים באמצעות רכיב חישוב השטחים (רובוט) ממנהל התכנון בלבד.

  הגשה שתוגש ללא חישוב השטחים כאמור, תיחשב כבקשה שאינה עומדת בתנאים שנקבעו לשלב הקליטה ותידחה. לנוחיותך, להלן הקישור לכניסה למערכת לחישוב השטחים: לחץ כאן

   

 • ברוכים הבאים לאתר החדש של הוועדה לתכנון ובניה ערד

  האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או העירייה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.