תדריך בנושא רישוי ובניה

מחלקת ההנדסה מביאה לשירותכם תדריך מלא בנושא תכנון, רישוי ובנייה.

התדריך מאפשר לכל תושב לקבל מידע מקיף על התהליכים הכרוכים בבנייה חדשה, תוספת בנייה, פרגולה, מחסן, חניה וכו' עד לקבלת היתר וגמר בנייה.

מידע מפורט ונקודתי ניתן לקבל במשרדי מחלקת ההנדסה בשעות קבלת קהל.

מידע ותכנון

רישוי

ביצוע

מסמכים להגשת בקשה להיתר

מסמכים לבקרת התכן

נספח א' להיתר בניה

 

טפסים לתחילת עבודות

טפסים למהלך הביצוע

גמר בניה

סט טפסים למהלך ביצוע ותעודת גמר

 

עבודה עם מכוני בקרה

בקשות התואמות לפלח המבנים המחויבים במכון בקרה יערכו בקרת תכן במכון הבקרה

פלח מכוני הבקרה כולל עמידה מצטברת של כל התנאים להלן:

  1. הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבנין ובין מפלס הכניסה הגבוהה ביותר המיועדת לאכלוס, שהכניסה אליה היא דרך חדר מדרגות משותף , הוא 29 מטרים או פחות
  2. שימוש, מגורים בלבד , ללא שימושים נוספים
  3. מספר יחידות הדיור הוא 6 יח"ד ומעלה
  4. סוג העבודה המוצעת הוא בניה חדשה
  5. מספר הקומות המבוקש הוא מעל 2 קומות (כולל)

תהליך העבודה עם מכון הבקרה – אתר מנהל התכנון:

https://www.gov.il/he/departments/guides/work_process

תקנות התכנון והבנייה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו), התשע"ח-2018 (ק"ת תשע"ח מס' 8013 מיום 04.06.2018):

https://www.gov.il/he/Departments/legalInfo/regulations_4

אגרות ותשלומים:

https://www.gov.il/he/departments/guides/fees_payments_planning_constructions?chapterIndex=4

רשימת מכוני הבקרה:

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/control_institutes_israel

בקרת בניה- אתר מנהל התכנון:

https://www.gov.il/he/departments/topics/building_control/govil-landing-page

קישור למצגת שמועברת בהדרכות לעורכי בקשה:

https://www.gov.il/BlobFolder/guide/work_process/he/rz_work_editors_licensing_control_institutes.pdf

קישור לסרטון מההדרכה:

https://youtu.be/cen_unpOzNo