קבלת קהל

טלפון: 08-9951616 , פקס: 08-9951731 , דוא"ל: mina_sh@arad.muni.il

יום א' - 12:30 - 09:30
 18:30 - 16:00

יום ב' - אין קבלת קהל

יום ג' - 15:30 - 09:00

יום ד' - אין קבלת קהל

יום ה' - 12:30 - 09:00