11539

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
ערד

11544
11546
11771
 • הודעה לעורכי בקשות ומבקשי היתרי בנייה - שינוי נוהל קליטת בקשות

  במסגרת ההערכות לעבודה על פי תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, החל מתאריך 6.3.16 הגשת בקשות להיתר תתבצע באופן מקוון בלבד, במערכת רישוי זמין. לא תתאפשר קבלת בקשות להיתר באופן ידני.

  הבקשות להיתר תוגשנה בצורה מקוונת בלבד כאשר בשלב הראשון תוגש בקשה לתיק מידע ובשלב השני בקשה להיתר.
  ציבור המתכננים ומבקשי ההיתר מתבקשים לסיים את הליך הרישוי של הבקשות הנמצאות בטיפול הוועדה בהקדם.
  בכל שאלה ניתן לפנות למחלקת ההנדסה בשעות קבלת קהל, ובטלפון 08-9951616.

  מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים.

תמונת נוףתמונת נוף

חדשות

 • ברוכים הבאים לאתר החדש של הוועדה לתכנון ובניה ערד

  האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או העירייה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.