הצגת סדרי יום לישיבות הוועדה

נמצאו 1 תוצאות מתאימות

סוג ישיבה
מספר ישיבה
תאריך ישיבה
סדר יום
ארכיב סדר יום
ועדת משנה לתכנון ולבניה 2020205 31/05/2020 קישור