ברוכים הבאים לאתר הועדה המקומית לתכנון ולבניה ערד

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.

הודעה לעורכי בקשות ומבקשי היתרי בנייה - שינוי נוהל קליטת בקשות

במסגרת ההערכות לעבודה על פי תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, החל מתאריך 6.3.16 הגשת בקשות להיתר תתבצע באופן מקוון בלבד, במערכת רישוי זמין. לא תתאפשר קבלת בקשות להיתר באופן ידני ע"י הגשת "תיק ורוד" לוועדה.

הבקשות להיתר תוגשנה בצורה מקוונת בלבד כאשר בשלב הראשון תוגש בקשה לתיק מידע ובשלב השני בקשה להיתר.
בקשות אשר הוגשו לוועדה לפני התאריך הנ"ל תטופלנה במתכונת הרגילה.
ציבור המתכננים ומבקשי ההיתר מתבקשים לסיים את הליך הרישוי של הבקשות הנמצאות בטיפול הוועדה בהקדם.
בכל שאלה ניתן לפנות למחלקת ההנדסה בשעות קבלת קהל,  ובטל: 08-9951616.

מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים בקישור הבא:
http://bonim.pnim.gov.il/About/Pages/AboutReform.aspx

 

על מנת לקבל מידע תכנוני יש להכנס לאתר ה GIS homepage_bottom_image

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או העירייה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.